Επικοινωνία

ClearWay

Βαρδάκης  Αλέξης
Υγιεινολόγος – Επόπτης Δημόσιας Υγείας
7ης Μαρτίου 21Α, Νίκαια  
2ος όροφος – (Τ.Κ 18450) 
 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΛΕΞΗ

 Τηλέφωνο: 2104912802, 6981928168

Τα σχόλια είναι κλειστά.