Ορισμοί – Βιοκτόνα

Προσοχή :  Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα δεν Απολυμαίνονται

Στην Ελλάδα παρατηρείται συχνά στην καθημερινότητά μας, το φαινόμενο της εσφαλμένης χρήσης λέξεων και όρων, με αποτέλεσμα άλλο να λέμε και άλλο να εννοούμε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Απολύμανση.

Αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων έχουν ταυτίσει τις κατσαρίδες,- γενικά έντομα και Τρωκτικά (Μυοκτονία)- με την λέξη Απολύμανση.

Έτσι πιστεύουν ότι για να καταπολεμήσουν κατσαρίδες ,πρέπει να αναζητήσουν κάποια  εταιρεία ή γραφεία, που θα πραγματοποιούν Απολυμάνσεις και όχι Απεντομώσεις ή Μυοκτονίες

Πρέπει λοιπόν για την καταπολέμηση των κατσαρίδων και γενικότερα των εντόμων , να χρησιμοποιούμε τον σωστό όρο Απεντόμωση, ενώ όταν πρόκειται για την καταπολέμηση τρωκτικών τον σωστό όρο Μυοκτονία.

Ορισμοί Βιοκτόνα

Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία

Ορισμός βιοκτόνου σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/2012 κάθε ουσία ή μείγμα, στη μορφή υπό την οποία παραδίδεται στον χρήστη, που περιέχει, παράγει ή αποτελείται από μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες και προορίζεται να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης, κάθε ουσία ή μείγμα, που παράγεται από ουσίες ή μείγματα που δεν εμπίπτουν τα ίδια στην προηγούμενη περίπτωση, το οποίο θα χρησιμοποιείται με σκοπό να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης

Βιοκτόνα σκευάσματα – Κανονισμοί & Ορθή χρήση

Εφαρμογή Βιοκτόνων για παροχή υπηρεσιών μπορεί να παρέχει μόνο ο φέρων  – την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματοςαπό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . Για να εξασφαλισθεί η ορθή και ασφαλή εφαρμογή τους, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ο προαπαιτούμενος Επαγγελματικός μηχανολογικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών, για την διάγνωση, την προεργασία πριν την εφαρμογή των Βιοκτόνων, ώστε να γίνεται χρήση λιγότερων χημικών αλλά και να προσφέρουν περισσότερη προστασία από την εσωτερική επιμόλυνση σε κατοικημένους χώρους

Προσοχή λοιπόν χρειάζεται αν χρησιμοποιήσετε ως ιδιώτες χημικές ουσίες -βιοκτόνα η (βιοκτόνα – απωθητικά), γιατί  πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι προφυλάξεις που αναγράφονται στην ετικέτα, ώστε να γίνετε  ορθή και ασφαλή εφαρμογή των προϊόντων αυτών. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσετε η θα χρησιμοποιηθούν , αν είναι τα εγκεκριμένα βιοκτόνα – απωθητικά – μέσω της ιστοσελίδας του Υ.Α.Α.Τ., Κατάλογοι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων & Βιοκτόνων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.